Gamuda Land tri ân khách hàng với nhiều đặc quyền hấp dẫn

“Appreciation Night 2018 – Đêm cùng nhau tỏa sáng” là lời cảm ơn của Gamuda Land dành cho khách hàng.

Truy cập nguồn tin