https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Thắc mắc về sổ chứng nhận sở hữu chủ | ĐIỂM TIN

Thắc mắc về sổ chứng nhận sở hữu chủ

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi nộp hồ sơ chuyển đổi chứng nhận QSD nhà ở (năm 1991) sang sổ chứng nhận QSD đất ở, QSH nhà ở từ ngày 25/4/2017. Đến ngày 9/5/2017, cơ quan Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐĐ) đo vẽ xong sơ đồ thửa đất lập bản vẽ trên “bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất”.

Truy cập nguồn tin