https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Chỗ nào đất sốt, ngân hàng càng cho vay tỉ lệ thấp | ĐIỂM TIN

Chỗ nào đất sốt, ngân hàng càng cho vay tỉ lệ thấp

TTO – Trước tình trạng giá đất sốt xình xịch, các ngân hàng đã áp dụng chính sách khắt khe hơn từ thẩm định giá đến xét duyệt hồ sơ, đặc biệt là tỉ lệ cho vay mua nhà đất…

Truy cập nguồn tin