https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Đề xuất mới về condotel | ĐIỂM TIN

Đề xuất mới về condotel

TTO – Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bất động sản và luật Xây dựng 2014.

Truy cập nguồn tin