https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ: Phải lưu ý hệ sinh thái | ĐIỂM TIN

Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ: Phải lưu ý hệ sinh thái

TTO – UBND lưu ý nhiều vấn đề liên quan đến môi trường, cảnh quan của khu vực khi duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Truy cập nguồn tin