https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Đồng Nai: Hủy 20 dự án “treo” tổng diện tích 658ha | ĐIỂM TIN

Đồng Nai: Hủy 20 dự án “treo” tổng diện tích 658ha

Trong năm 2020 huyện Nhơn Trạch sẽ hủy bỏ 20 dự án “treo” trên các lĩnh vực với tổng diện tích gần 658ha.

Truy cập nguồn tin