Công bố chi tiết các lô đất thuộc phần diện tích đất 4,39 ha ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm

Truy cập nguồn tin