https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Đấu thầu tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: Bị tố thi công trước đấu thầu | ĐIỂM TIN

Đấu thầu tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: Bị tố thi công trước đấu thầu

(BĐT) – Gói thầu Sửa chữa, nâng cấp công trình trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa được đóng/mở thầu ngày 22/12/2019 và đang trong quá trình chấm thầu. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhà thầu tới Báo Đấu thầu, trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), cả Bên mời thầu và Chủ đầu tư đều né tránh bán HSMT, hiện trường công trình đang thi công dở dang.

Truy cập nguồn tin