Hà Nội: Thành lập loạt cụm công nghiệp tại các xã Thanh Thùy, Ngọc Sơn, Liên Hà, Vân Hà, Phú Thịnh và Phú Thị

CafeLand – UBND Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 70,262 ha gồm CCN Thanh Thùy, CCN Ngọc Sơn, CCN Liên Hà, CCN Vân Hà, CCN Phú Thịnh và CCN Phú Thị.

Truy cập nguồn tin