https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Kiến nghị tính thời hạn sử dụng đất từ ngày bàn giao dự án | ĐIỂM TIN

Kiến nghị tính thời hạn sử dụng đất từ ngày bàn giao dự án

TTO – Hiệp hội bất động sản TP.HCM kiến nghị tính thời hạn sử dụng đất kể từ ngày dự án được nghiệm thu bàn giao, đưa vào kinh doanh.

Truy cập nguồn tin