https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Kiện thừa kế kèm yêu cầu hủy giấy hồng, ai xử? | ĐIỂM TIN

Kiện thừa kế kèm yêu cầu hủy giấy hồng, ai xử?

Tòa cấp huyện thụ lý vụ kiện chia thừa kế và yêu cầu khởi kiện bổ sung là hủy giấy hồng trước ngày Luật Tố tụng hành chính (TTHC) 2015 có hiệu lực. Vậy tòa cấp huyện hay cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết?

Truy cập nguồn tin