https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Công viên ở trung tâm TPHCM ngày càng “teo tóp” | ĐIỂM TIN

Công viên ở trung tâm TPHCM ngày càng “teo tóp”

Khu trung tâm TPHCM hiện còn rất ít công viên để phục vụ người dân. Quá trình đô thị hóa biến những công viên thành các khu đất vàng. Do giá trị kinh tế lớn nên các công viên đều bị chiếm dụng, chưa kể bị cho thuê để phục vụ mục đích kinh tế. Lâu dần, diện tích công viên cây xanh phục vụ mục đích công cộng bị thu hẹp.

Xem thêm