https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Mỗi ngày có 20 doanh nghiệp bất động sản mới thành lập | ĐIỂM TIN

Mỗi ngày có 20 doanh nghiệp bất động sản mới thành lập

TTO – Trong 6 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực bất động sản có 3.286 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017.

Truy cập nguồn tin