Khu Đông TP.HCM hưởng lợi từ ‘thành phố thông minh’

TTO – TP.HCM đang triển khai khu đô thị sáng tạo tại phía Đông (bao gồm 3 quận: 2, 9, Thủ Đức).

Truy cập nguồn tin