https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

TP.HCM duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án ở Bình Chánh, Bình Tân | ĐIỂM TIN

TP.HCM duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án ở Bình Chánh, Bình Tân

TTO – UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong một số dự án.

Truy cập nguồn tin