Thêm nhiều địa phương tạm dừng phân lô tách thửa

TTO – Sau Đồng Nai, Vân Đồn, Bắc Vân Phong hay Phú Quốc, đến lượt Bình Phước tạm dừng phân lô tách thửa.

Truy cập nguồn tin