https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Tiền tiếp tục đổ vào bất động sản nhưng khó xảy ra sốt | ĐIỂM TIN

Tiền tiếp tục đổ vào bất động sản nhưng khó xảy ra sốt

TTO – Sau Tết âm lịch, thị trường bất động sản tại TP.HCM và các vùng lân cận bước vào đợt sốt mới với sự gia tăng số lượng giao dịch và giá cả.

Truy cập nguồn tin