https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Văn Phú – Invest tiếp tục tích lũy quỹ đất | ĐIỂM TIN

Văn Phú – Invest tiếp tục tích lũy quỹ đất

Theo Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest, năm 2020 là năm giữ ổn định, giai đoạn sau đó được kỳ vọng là khoảng thời gian có thể tận dụng thời cơ và cất cánh khi kinh tế đi vào phục hồi. Dòng tiền mạnh đang là lợi thế để công ty này mở rộng quỹ đất trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.

Truy cập nguồn tin