https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Vì sao chưa thực hiện đấu thầu bảo trì đường sắt? | ĐIỂM TIN

Vì sao chưa thực hiện đấu thầu bảo trì đường sắt?

(BĐT) – Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), với tình trạng kết cấu hạ tầng đường sắt hiện nay và hoạt động đường sắt là điều hành tập trung thống nhất, VNR vừa thực hiện công tác quản lý sử dụng tài sản, quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, vừa điều hành vận tải và đảm bảo an toàn chạy tàu thì việc đấu thầu công tác bảo trì đường sắt là chưa thể.

Truy cập nguồn tin