https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục theo quy định | ĐIỂM TIN

Chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục theo quy định

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có mua một mảnh đất từ năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa chuyển quyền sử dụng đất sang tên tôi. Tôi muốn chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình thì làm thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Truy cập nguồn tin