https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

5 tháng năm 2018: Vốn ngoại vào bất động sản tiếp tục tăng | ĐIỂM TIN

5 tháng năm 2018: Vốn ngoại vào bất động sản tiếp tục tăng

TTO – Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực bất động sản.

Truy cập nguồn tin