https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Nhu cầu cao, nhưng phải là nhu cầu ở thực | ĐIỂM TIN

Nhu cầu cao, nhưng phải là nhu cầu ở thực

TTO – Ông Phan Trường Sơn đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, hiện có ít nhất 4.760 hộ gia đình tại thành phố này còn khó khăn về nhà ở.

Truy cập nguồn tin