Ẩn số dòng tiền từ cho vay tiêu dùng rót vào nhà đất

TTO – Đang có diễn biến “lạ” là tỉ lệ cho vay bất động sản giảm nhưng cho vay tiêu dùng lại tăng.

Truy cập nguồn tin