https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Ban hành Quy chế quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm | ĐIỂM TIN

Ban hành Quy chế quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm

UBND TP.HCM đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Truy cập nguồn tin