https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Chủ đầu tư có dùng tiền của khách góp mua nhà đúng mục đích? | ĐIỂM TIN

Chủ đầu tư có dùng tiền của khách góp mua nhà đúng mục đích?

TTO – Quy định dự án nhà ở hình thành trong tương lai trước khi mở bán phải được ngân hàng thương mại bảo lãnh nhằm bảo vệ quyền lợi của người mua nhà. Tuy nhiên thực tế hiện nay ra sao?

Truy cập nguồn tin