Từ 14-4: Chung cư, khách sạn bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ

TTO – Đó là nội dung trong Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/4/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với các công trình nhà ở, dân sinh, trong đó bao gồm cả chung cư, khách sạn.

Truy cập nguồn tin